Zmiany w umowach abonenckich od 21.12.2020 r.

Drodzy Abonenci,

W oparciu o ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza 3.0. informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem.

Linki do pobrania dokumentów:
Informacje o zmianie wzorców umów
Informacje o zmianie wzorców umów – umowa biznesowa
Umowa biznesowa po zmianach