question mark 2492009 1920

Najczęściej zadawane pytania

Po umówieniu terminu instalacji w Biurze Obsługi Klienta nasz technik rozpoczyna wizytę od sprawdzenia gdzie w mieszkaniu jest możliwość podłączenia do naszej instalacji. Podczas kolejnego etapu instalacji podłączane są urządzenia takiej jak dekoder czy router oraz są one aktywowane. Ostatnim etapem jest potwierdzenie poprawności wykonania instalacji i podpisanie przez Klienta umowy/aneksu
W celu podpisania Umowy abonenckiej należy okazać dowód tożsamości oraz tytuł prawny do lokalu, w którym zainstalowane ma być przyłącze Internetowe (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę najmu itp. ). Osoba prawna/ jednostka organizacyjna powinna dodatkowo posiadać odpis z rejestru działalności gospodarczej, NIP i REGON.
Pierwsza faktura zostanie wysłana na podany w umowie adres e-mail oraz nie później jak...
Na pierwszym rachunku może pojawić się opłata aktywacyjna lub instalacyjna wynikająca z podpisanej umowy.
Dostarczamy Internet na terenie Krakowa.
Dostępność Internetu w Twojej lokalizacji możesz sprawdzić tutaj ZASIĘG
Nie, Internet światłowodowy BALMONT nie posiada żadnych limitów danych.
Do naszego urządzenia możesz podłączyć do 32 urządzeń bezprzewodowo. Jeśli chodzi o podłączenie przewodem ograniczenie jest zależne od ilości portów LAN w urządzeniu (w przypadku telewizji IPTV wymagane jest użycie jednego z portów w routerze). Liczbę tę można powiększyć poprzez dodanie do sieci urządzenia rozdzielającego np. switch, router itp.
Do bridge urządzenie podłączane jest kablem ETHERNET oraz wymagane jest użycie oferowanego przez nas routera, bądź wykorzystanie urządzenia klienta. Często takie rozwiązanie stosujemy wtedy, gdy klient ma swój router, lub gdy nasze urządzenie nie jest w stanie zmieścić się do skrzynki teletechnicznej w mieszkaniu.
Hasło można zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
Standardowo komputerom przydzielane są adresy statyczne z puli adresów prywatnych. Jest to w zupełności wystarczające do korzystania z większości usług sieci. W przypadku chęci uzyskania adresu publicznego konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Procedura taka podyktowana jest restrykcyjną polityką operatorów w zakresie przydziału adresów IP.
Tak, w sieci BALMONT taka usługa kosztuje 10 zł
Rodzaj adresu IP nie ma żadnego wpływu na prędkość i ilość pobieranych danych. Prędkość ustawiana jest wyłącznie na urządzeniu.
Połączenie WiFi może wpływać na osiąganą prędkość internetu. Połączenie drogą radiową jest szczególnie narażone na takie czynniki jak: zakłócenia (zagłuszenia) transmisji przez inne nadajniki pracujące w tym samym zakresie częstotliwości, odległość od nadajnika i przeszkody na drodze pomiędzy urządzeniem WiFi a komputerem.
Transmisja danych poprzez sieć telewizji kablowej nie ma negatywnego wpływu na jakość odbieranego sygnału telewizyjnego.
Wskazane jest, aby urządzenie sieciowe było włączone do sieci 24 godziny na dobę. W sieci funkcjonuje system nadzoru monitorujący w sposób ciągły parametry naszych urządzeń i jego stała praca ułatwia gromadzenie informacji pozwalających na pełną diagnostykę parametrów przyłącza oraz pracy samego urządzenia sieciowego.
Urządzenia sieciowe udostępniane przez naszą firmę przystosowane są do obsługi maksymalnie 32 komputerów. Zazwyczaj zmiana warunków umowy pociąga za sobą tylko zmianę konfiguracji urządzeniu, która wykonywana jest zdalnie, bez konieczności wizyty serwisu w Państwa domach.
Abonentowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę Abonencką na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie Dostawcy usług oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas lub zadzwoń!

e-mail: biuro(at)balmont.pl
tel.: (12) 397 12 00