Powiadomienie techniczne

Informujemy w imieniu naszego podwykonawcy, że w dniu 21.03.2018 w godzinach od 01:00 do 04:00 odbędą się prace konserwacyjne na jednej z transmisji do naszych urządzeń dostępowych. W związku z tym spodziewamy się następujących ograniczeń w działaniu usług: krótkotrwałe przerwy w transmisji w czasie automatycznego przełączania na łącze zapasowe.